مسیر سایت : خانه تحلیل داده ها تحلیل آماری

پکیج پایان نامه و تحقیق

سه نمونه پروپوزال
یک نمونه پایان نامه کامل تایید شده
بیش از 10 نمونه پرسشنامه پرکاربرد
یک نمونه پاورپوینت دفاع پایان نامه
بیش از 20 موضوع پایان نامه
بیش از 20 مقاله 2015، 2016، 2017 ISI
کتاب آموزش جامع روش AHP
کتاب آموزش جامع روش تاپسیس

قیمت واقعی این پکیج 38/000 تومان می باشد که تا پایان اسفند 95 با قیمت ویژه 7/000 تومان به فروش می رسد.


 

راهنمای مشاوره و خدمات مرکز علوم مدیریت آریا مدیر

انجام تحلیل فصل چهارم پایان نامه و مقالات    

انجام تحلیل داده های آماری با نرم افزار spss

انجام تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادلات ساختاری با نرم افزارهای LISREL وAMOS 

اولویت بندی شاخص ها به کمک روش های تصمیم گیری چند معیاره مانند AHP و ANP

شناسایی روابط درونی میان شاخص ها با استفاده از روش DEMATEL

اولویت بندی گزینه ها با استفاده از روش های TOPSIS و VIKOR

روش های فرا ابتکاری مانند الگوریتم ژنتیک، شبکه های عصبی