پکیج پایان نامه و تحقیق

سه نمونه پروپوزال
یک نمونه پایان نامه کامل تایید شده
بیش از 10 نمونه پرسشنامه پرکاربرد
یک نمونه پاورپوینت دفاع پایان نامه
بیش از 20 موضوع پایان نامه
بیش از 20 مقاله 2015، 2016، 2017 ISI
کتاب آموزش جامع روش AHP
کتاب آموزش جامع روش تاپسیس

دانـــلود پکیـج پایـان نـامه و تحــقیق

قیمت محصول: 35.000 تومان

تا پایان آذر ماه 96، این پکیج را با قیمت 17.500 تومان خریداری نمایید

تحلیل داده های آماری (تحلیل همبستگی و رگرسیون و آزمون های ناپارمتریک و ...) با نرم افزار spss

تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادلات ساختاری با نرم افزارهای LISRELو AMOS

شناسایی و اولویت بندی شاخص ها به کمک روش های تصمیم گیری چند معیاره مانند AHP و ANP

شناسایی روابط درونی میان شاخص ها با استفاده از روش DEMATEL

اولویت بندی گزینه ها با استفاده از روش هایTOPSIS و VIKOR

محاسبه میزان کارایی واحدها با استفاده از روش تحلیل پوششی داده هاDEA 

روش های فرا ابتکاری مانند الگوریتم ژنتیک، شبکه های عصبی و ...

انجام پروژه های داده کاوی با نرم افزارهای Rapid Miner و ...

Top