مسیر سایت : خانه تحلیل داده ها تصمیم گیری چند معیاره طراحی پرسشنامه topsis و vikor
میانگین امتیار کاربران: / 0
ضعیفعالی 

طراحی پرسشنامه TOPSIS  و VIKOR

نحوه طراحی پرسشنامه های تاپسیس و ویکور یکسان است. در این قسمت جهت آموزش طراحی پرسشنامه تاپسیس و ویکور یک مثال ساده کاربردی که در قسمت آموزش تکنیک فرایند سلسله مراتبی بیان شد، را تشریح خواهیم کرد. در آن مثال ملاحظه کردید که معیارها، مدل، راحتی، مصرف سوخت و قیمت بود و گزینه ها اتومبیل A، اتومبیل B، اتومبیل C بودند. پرسشنامه تاپسیس این مثال مانند جدول زیر طراحی می شود:


نکته حائز اهمیت اینست که هنگام پرکردن پرسشنامه TOPSIS میتوان هم از مقادیر کیفی و هم از مقادیر کمی استفاده کرد. در این مثال قیمت یک شاخص کمی است. مثلا می توان جای خالی را با 30 میلیون پر کرد. اما شاخص "راحتی" کیفی است و باید بر اساس یک طیفی مانند طیف لیکرت پر شود. نمونه پر شده پرسشنامه فوق را در جدول زیر می توانید ببینید:آموزش کامل تکنیک TOPSIS

دانلود مقالات TOPSIS

آموزش تکنیک VIKOR

دانلود مقالات VIKOR

تحلیل آماری پایان نامه


دانلود آموزش جامع روش تاپسیس با رویکرد پایان نامه نویسی
 

راهنمای مشاوره و خدمات مرکز علوم مدیریت آریا مدیر

انجام تحلیل فصل چهارم پایان نامه و مقالات    

انجام تحلیل داده های آماری با نرم افزار spss

انجام تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادلات ساختاری با نرم افزارهای LISREL وAMOS 

اولویت بندی شاخص ها به کمک روش های تصمیم گیری چند معیاره مانند AHP و ANP

شناسایی روابط درونی میان شاخص ها با استفاده از روش DEMATEL

اولویت بندی گزینه ها با استفاده از روش های TOPSIS و VIKOR

روش های فرا ابتکاری مانند الگوریتم ژنتیک، شبکه های عصبی