روش AHP فازی

مرحله 1: رسم نمودار سلسله مراتبی
مرحله 2: تعریف اعداد فازي به منظور انجام مقایسات زوجی
مرحله 3: تشکیل ماتریس مقایسات زوجی

مرحله 4: محاسبه ي Si براي هر یک از سطرهاي ماتریس مقایسه زوجی
اگر اعداد فازي به صورت مثلثی باشد، به صورتنشان داده می شود در این صورت:

مرحله 5: محاسبه ي درجه بزرگی Si نسبت به همدیگر.

مرحله 6: محاسبه ي وزن معیارها و گزینه ها در ماتریس مقایسات زوجی
مرحله 7: محاسبه وزن بردار نهایی

مثال: رتبه بندي سه فرودگاه بین المللی با استفاده از 4 شاخص به روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازي
مرحله اول: رسم نمودار سلسله مراتبی

مرحله دوم: تعریف اعداد فازي به منظور انجام مقایسات زوجی

معکوس این اعداد براي استفاده در ماتریس مقایسات زوجی به صورت زیر است:

مرحله 3: تشکیل ماتریس مقایسات زوجی

مرحله 4: محاسبه ي Si براي هر یک از سطرهاي ماتریس مقایسه زوجی

مرحله 5: محاسبه ي درجه بزرگی Si ها نسبت به همدیگر

مرحله 6: محاسبه ي وزن معیارها و گزینه ها در ماتریس مقایسات زوجی
1) ماتریس مقایسات زوجی معیارها

2) ماتریس مقایسات زوجی گزینه ها

مرحله 7: محاسبه وزن بردار نهایی
این مرحله مانند تعیین وزن نهایی در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی کلاسیک است.

W3 داراي بیشترین مقدار می باشد. بنابراین هواپیمایی قطر در بین سه گزینه رتبه اول را کسب کرد.

منبع

هادی شیرویه زاد
  • تهران
  • 09350579640-09124635768
  • 01152218786
  • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

ارسال پیام

  Mail is not sent.   Your email has been sent.
Top