روش SAW

در این روش پس از پس از تعیین ضریب اهمیت شاخص ها بر اساس نظرات تصمیم گیرنده یا استفاده از روش های تعیین وزن مثل آنتروپی شانون، بردار ویژه و روش کمترین مجذورات موزون ضریب اهمیت هر یک از گزینه ها را به دست می آوریم و بیشترین میزان آن ها را به عنوان گزینه بهینه در نظر می گیریم.
یعنی چنانچه بردار W  (وزن اهمیت یک شاخص) مفروض باشد و مناسب ترین گزینه (A*) باشد در این صورت A به صورت زیر به دست می آید.

و اگرباشد در این صورت

مثال: ماتریس تصمیم گیری زیر را در نظر بگیرید:

فرض کنید که ضریب اهمیت شاخص ها بر اساس آنتروپی شانون به شرح زیر به دست آمده باشد. 

Wj = (0/284, 0/178, 0/0717, 0/246, 0/2203)k

در این صورت A*2= 0/705 و بهترین گزینه A2 است.

منبع

دکتر عادل آذر، دکتر علی رجب زاده

  • تهران
  • 09350579640-09124635768
  • 01152218786
  • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

ارسال پیام

  Mail is not sent.   Your email has been sent.
Top