مسیر سایت : خانه تحلیل داده ها داده کاوی

SciPy

یک مجموعه‌ای از کتابخانه‌های عددی متن باز برای برنامه‌نویسی با زبان پیتون که برخی از الگوریتم‌های داده‌کاوی را نیز پوشش می‌دهد.

مزایا

- برای کاربرد‌های ریاضی مناسب است.
- پیتون یک زبان برنامه‌نویسی ساده و در عین حال کارا است که به پختگی کامل رسیده‌است، متعاقبا عملیات داده‌کاوی با این نرم‌افزار نیز می‌تواند به همین اندازه ساده و کامل باشد.

معایب

- الگوریتم‌های یادگیری مدل در این کتابخانه هنوز به بلوغ کامل نرسیده‌اند و در حال تکامل هستند.
- الگوریتم‌های داده‌کاوی معمولا از اجزای کاملا متفاوتی تشکیل شده‌اند و یک‌پارچه نیستند. برای پیاده‌سازی آن‌ها توسط این ابزار می‌بایست از ترکیب‌های متفاوت آن‌چه در اختیار ما قرار دارد، استفاده کنیم.

مطالب مرتبط

نرم افزار RapidMiner
SQL Server Analysis Services, Business Intelligence Development Studio
SQL Server Analysis Services Table Analysis Tool for Excel
Statistica 8 همراه با ماژول Data Miner
R
WEKA نرم افزار
 

راهنمای مشاوره و خدمات مرکز علوم مدیریت آریا مدیر

انجام تحلیل فصل چهارم پایان نامه و مقالات    

انجام تحلیل داده های آماری با نرم افزار spss

انجام تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادلات ساختاری با نرم افزارهای LISREL وAMOS 

اولویت بندی شاخص ها به کمک روش های تصمیم گیری چند معیاره مانند AHP و ANP

شناسایی روابط درونی میان شاخص ها با استفاده از روش DEMATEL

اولویت بندی گزینه ها با استفاده از روش های TOPSIS و VIKOR

روش های فرا ابتکاری مانند الگوریتم ژنتیک، شبکه های عصبی