مسیر سایت : خانه تحلیل داده ها داده کاوی

WEKA

Weka ابزار رایج و متن باز داده‌کاوی است که کتابخانه‌های آماری و داده‌کاوی بسیاری را شامل می‌شود. این نرم‌افزار به وسیله زبان جاوا و در دانشگاه وایکاتو در کشور نیوزلند توسعه داده شده‌است.
از نقاط قوت این نرم‌افزار می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- شامل بسته‌های فراوان یادگیری ماشین است.
- دارای نمای گرافیکی مناسبی است.
- مشخصا به عنوان یک ابزار داده‌کاوی معرفی شده‌است.
- کار کردن با آن آسان است.
- تنها با جاوا توسعه داده شده و به همین دلیل روی سکو‌های مختلف قابل اجرا است.
- ابزار مناسبی برای متن‌کاوی است.
- می‌توان به صورت هم‌زمان چندین الگوریتم یادگیری را روی آن اجرا کرده و نتایج را با یک‌دیگر مقایسه کرد.

مطالب مرتبط

نرم افزار RapidMiner
SQL Server Analysis Services, Business Intelligence Development Studio
SQL Server Analysis Services Table Analysis Tool for Excel
Statistica 8 همراه با ماژول Data Miner
SciPy نرم افزار
 

راهنمای مشاوره و خدمات مرکز علوم مدیریت آریا مدیر

انجام تحلیل فصل چهارم پایان نامه و مقالات    

انجام تحلیل داده های آماری با نرم افزار spss

انجام تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادلات ساختاری با نرم افزارهای LISREL وAMOS 

اولویت بندی شاخص ها به کمک روش های تصمیم گیری چند معیاره مانند AHP و ANP

شناسایی روابط درونی میان شاخص ها با استفاده از روش DEMATEL

اولویت بندی گزینه ها با استفاده از روش های TOPSIS و VIKOR

روش های فرا ابتکاری مانند الگوریتم ژنتیک، شبکه های عصبی