ساختار مقاله مبتنی بر پژوهش توصیفی

اصول به كارگرفته شده در پژوهش هاي توصيفي باتوجه به روش هاي به كارگرفته شده، با اصول پژوهش هاي ميداني، مقداري متفاوت است. هر چند اين اصول ممكن است با توجه به موضوع هاي مختلف تحقيقي و رشته هاي مختلف، تغيير نمايد، ساختار كل ياي كه تقريبا همه پژوهش هاي توصيفي بايد در قالب آن درآيند، به شرح زير است.

مقدمه

آنچه در مقدمه يك مقاله تحقيق كتابخان هاي قرارمي گيرد - همانند تحقيفات ميداني - كلياتي است كه محقق بايد قبل از شروع بحث، آن را براي خواننده روشن نمايد؛ مانند تعريف و بيان مسئله تحقيق، تبيين ضرورت انجام آن و اهدافي كه اين تحقيق به دنبال دارد. همچنين محقق بايد خلاص هاي از سابقه بحث را - كه به طور مستقيم مرتبط با موضوع است - بيان كند و در نهايت توضيح دهد كه اين مقاله به دنبال كشف يا به دست آوردن چه مسئل هاي است؛ به عبارتي، مجهولات يا سؤال هاي مورد نظر چيست كه اين مقاله درصدد بيان آن ها است.

طرح بحث (متن)

در اين بخش، مؤلف وارد اصل مسئله مي شود. در اينجا بايد با توجه به موضوعي كه مقاله در پي تحقيق آن است، عناوين فرعي تر از هم متمايز گردند. محقق در تبيين اين قسمت از بحث، بايد اصول مهم قواعد محتوايي مقاله را مورد توجه قراردهد و سعي كند آن ها را مراعات نمايد؛ اصولي مانند: منطقي و مستدل بودن، منظم و منسجم بودن، تناسب بحث با عنوان اصلي، ارتباط منطقي بين عناوين فرعي تر در مسئله، خلاقيت و نوآوري در محتوا، اجتناب از كلي گويي، مستندبودن بحث به نظريه هاي علمي و ديني، جلوگيري از حاشيه روي افراطي كه به انحراف بحث از مسير اصلي مي انجامد و موجب خستگي خواننده مي شود و همچنين پرهيز از خلاصه گويي و موجزگويي تفريطي كه به ابهام در فهم مي انجامد، رعايت امانت حقوق مؤلفان، اجتناب از استناددادن به صورت افراطي، توجه داشتن به ابعاد مختلف مسئله و امثال اين ها.

نتيجه گيري

در اين قسمت محقق بايد به نتيجه معقول، منطقي و مستدل برسد. نداشتن تعصب و سوگيري غيرمنصفانه در نتيجه گيري، ارتباط دادن نتايج با مباحث مطرح شده در پيشينه، ارائه راهبردها و پيشنهادهايي براي تحقيقات آينده، مشخص كردن نقش نتايج در پيشبرد علوم بنيادي و كاربردي و امثال آن، از جمله مواردي است كه محقق بايد به آن ها توجه داشته باشد.


مطالب مرتبط

ویرایش متن

ساختار مقاله مبتنی بر پژوهش میدانی

ساختار مقاله علمی

ملاک های محتوایی مقاله

چاپ و اکسپت مقاله

  • تهران
  • 09350579640-09124635768
  • 01152218786
  • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

ارسال پیام

  Mail is not sent.   Your email has been sent.
Captcha
Top