مسیر سایت : خانه واحد زبان بانک مقالات ترجمه شده مقالات ترجمه شده مدیریت مالی

سال انتشار: 2014
عنوان فارسی: استفاده از رویکرد AHP فازی برای بررسی عملکرد مالی بخش پتروشیمی ایران
نام لاتین:
Application of Fuzzy AHP Approach for Financial Performance Evaluation of Iranian Petrochemical Sector


سال انتشار: 2012
عنوان فارسی: استفاده از چند معیاره فازی روش تصمیم گیری برای ارزیابی عملکرد مالی از صنایع تولیدی ترکیه
نام لاتین: Application of fuzzy multi-criteria decision making methods for financial performance evaluation of Turkish manufacturing industries


سال انتشار: 2011
عنوان فارسی: ترکیب MCDM فازی با رویکرد BSC در بررسی عملکرد بانک های بخش خصوصی ایران
نام لاتین: Combining Fuzzy MCDM with BSC Approach in Performance Evaluation of Iranian Private Banking Sector