مسیر سایت : خانه واحد زبان بانک مقالات ترجمه شده مقالات ترجمه شده مدیریت ریسک و بحران

سال انتشار: 2014
عنوان فارسی: ارزیابی ریسک بشر و محیط زیست: مجله بین المللی
نام لاتین:
Human and Ecological Risk Assessment: An International Journal


سال انتشار: 2013
عنوان فارسی:
نام لاتین: Eliminating entry barriers for the provision of banking services: Evidence from ‘banking correspondents’ in Brazil


سال انتشار: 2013
عنوان فارسی:
نام لاتین: Nontraditional banking activities and bank failures during the financial crisis


سال انتشار: 2013
عنوان فارسی: غلظت بازار، ریسک پذیری و عملکرد بانک: شواهدی از اقتصادهای در حال ظهور
نام لاتین: Market concentration, risk-taking, and bank performance: Evidence from emerging economies