مسیر سایت : خانه واحد زبان بانک مقالات ترجمه شده مقالات ترجمه شده مدیریت دولتی

سال انتشار: 2014
عنوان فارسی: اثر روابط کارکنان و به اشتراک گذاری دانش در عملکرد کارکنان: تحقیقات تجربی در صنعت خدمات
نام لاتین:
The Effect of Employee Relationships and Knowledge Sharing on Employees’ Performance: An Empirical Research on Service Industry


سال انتشار: 2013
عنوان فارسی:
نام لاتین: Influences of organizational investments in social capital on service employee commitment and performance


سال انتشار: 2013
عنوان فارسی: نقش خودکارآمدی و رضایت شغلی در غیبت از محل کار
نام لاتین: The role of self-efficacy and job satisfaction on absences from work


سال انتشار: 2013
عنوان فارسی: رهبری تحول گرا، رضایت شغلی و عملکرد تیم: یک مدل چند سطحی میانجیگری از اعتماد
نام لاتین: Transformational leadership, job satisfaction, and team performance: A multilevel mediation model of trust


سال انتشار: 2013
عنوان فارسی: نقش نوآوری در رابطه بین فرهنگ سازمانی و عملکرد شرکت
نام لاتین: Role of innovation in the relationship between organizational culture and firm performance


سال انتشار: 2013
عنوان فارسی: رضایت مشتری، وفاداری و عملکرد مالی
نام لاتین: Customer satisfaction, loyalty and financial performance