ثبت مقالات علمی:

پژوهشگر گرامی، ارسال مقالات شما و شرایط پذیرش آن منوط به رعایت فرمت استانداردهای ذکر شده، است؛ لذا این قسمت را به دقت مطالعه نمائید .
مقاله‌های علمی مربوط به موضوعات مدیریت اعم از صنعتی، بازرگانی و دولتی و مهندسی صنایع پس از بررسی و تأیید در هیأت تحریریه مجله، قابل چاپ خواهند بود. مقاله باید نتیجه نظریات و تحقیقات شخصی نویسنده (ها) بوده و قبلاً در نشریات داخلی یا خارجی منتشر نشده باشد.
  • مقاله باید بر روی کاغذ A4 تایپ شده و ترجیحاً با Word2003 ارسال شود.

  • مقاله های ارسالی بايد دارای بخش‌های زير باشد:
صفحه اول شامل: عنوان کامل مقاله، نام و نام‌خانوادگی نويسنده يا نويسندگان (نام نويسنده مسوول با علامت ستاره مشخص شود)، رتبه علمی، رشته علمی، نام دانشگاه يا مؤسسه محل اشتغال و نشانی کامل برای کليه نويسندگان شامل: نشانی پستی، شماره تلفن (همراه و ثابت)، نمابر و پست الکترونيک.
صفحه دوم شامل: عنوان، چکيده و کليد واژه‌ها به زبان انگليسی، به همراه معادل انگليسی مشخصات نويسندگان (نام و نام‌خانوادگی نويسنده يا نويسندگان (نام نويسنده مسوول با علامت ستاره مشخص شود)، رتبه علمی، رشته علمی، نام دانشگاه يا مؤسسه محل اشتغال، پست الکترونيک.
صفحه سوم- شامل: عنوان و چکيده مقاله به زبان فارسی و کلیدواژه‌ها
صفحه چهارم تا انتهای مقاله (يعنی بدنه اصلی مقاله) شامل:
مقدمه:شامل بيان مساله و اهداف تحقيق.
پيشينه تحقيق: تعاريف مفهومی ضروری، نتايج تحقيقات داخلی و خارجی مرتبط به گونه‌ای که پشتيبانی کننده فرضیه‌ها و مدل مفهومی تحقيق باشد.
مدل مفهومی/فرضيه‌ها يا سؤال‌های تحقيق: با ارايه توضيحات کافی و مستند.
روش شناسی:طرح تحقيق، ابزار و روش گردآوری داده‌ها، روايی و پايايی ابزار
تجزيه و تحليل داده‌ها:شامل: گزارش مشخصات جمعيت شناختی نمونه مورد بررسی، نتايج تحلیل‌های آماری مدل و فرضيه‌های تحقيق.
بحث و نتيجه‌گيری: ارايه يافته‌های اصلی تحقيق، مقابله و مقايسه نتايج تحقيق با يافته‌های پژوهش‌های مرتبط، پيشنهادهای کاربردی، پيشنهاد تحقيقات آتی، محدودیت‌های تحقيق
  • هیأت تحریریه در قبول یا رد مقالات رسیده مجاز است.
  • نویسندگان مقاله مسئول محتوی و پاسخ نظرات ارائه شده در مقالات و نوشته های خود می‌باشند.
  • مقالات را به آدرس پست الکترونیکی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید ارسال نموده و موضوع ایمیل خود را ثبت مقاله قید کنید.