مسیر سایت : خانه پایگاه مقاله مقاله بیس پایان نامه مقاله بیس مدیریت فرهنگی

مقاله بیس مدیریت فرهنگی

عنوان فارسی: مشکلات و چشم انداز کارآفرینی زنان در هند 
نام لاتین: Women Entrepreneurship In India-Problems And Prospects
سال انتشار: 2011
نویسندگان: Meenu Goyal, Jai Parkash
ناشر: International Journal of Multidisciplinary Research

عنوان فارسی: 
نام لاتین: Using Analytic Hierarchy Process to Identify the Nurses with High Stress-Coping Capability: Model and Application
سال انتشار: 2014
نویسندگان: Frank F. C. PAN
ناشر: Iranian J Publ Health

عنوان فارسی: 
نام لاتین: Analytic network process (ANP) approach for selecting strategies influencing the productivity of knowledge women workers
سال انتشار: 2013
نویسندگان: Asadallah Najafi
ناشر: African Journal of Business Management

عنوان فارسی: بررسی استراتژی فعال سازی برای افسران دریایی زن با استفاده از AHP
نام لاتین: A Study on the Activation Strategy for Female Maritime Officers using AHP
سال انتشار: 2014
نویسندگان: Woo-Lee Jeong
ناشر:

مطالب مرتبط

دانلود مقاله بیس مدیریت راهبردی ورزش
دانلود مقاله بیس مدیریت دولتی-گرایش مالی
دانلود مقاله بیس مدیریت دولتی
دانلود مقاله بیس مدیریت تکنولوژی
دانلود مقاله بیس مدیریت بحران