مسیر سایت : خانه پایگاه مقاله مقاله بیس پایان نامه مقاله بیس مدیریت صنعتی

مقاله بیس مدیریت صنعتی


عنوان فارسی: شناسایی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت برای اجرای مدیریت کیفیت جامع در صنعت ساخت هند با استفاده از TOPSIS
نام لاتین: Identifying and ranking critical success factors for implementation of total quality management in the Indian manufacturing industry using TOPSIS
سال انتشار: 2011
نویسندگان: Harjeev K. Khanna and D.D. Sharma, S.C. Laroiya
ناشر: Asian Journal on Quality

عنوان فارسی:
نام لاتین: A Fuzzy Multi-Attribute Decision Making Model for Selecting the Best Supply Chain Strategy: Lean, Agile or Leagile 
سال انتشار: 2011
نویسندگان: Jafar Razmi, Maryam Seifoory, Mir Saman Pishvaee
ناشر: Journal of Industrial Engineering

عنوان فارسی: شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر استقرار مدیریت زنجیره تامین سبز در صنعت راه آهن
نام لاتین: Identification and ranking effective factors on establishment of green supply chain management in railway industry
سال انتشار: 2014
نویسندگان: Gholamreza Hashemzadeh, Mahmoud Modiri, Zakieh Rahimi
ناشر:

عنوان فارسی: تحلیل تعامل میان موانع اجرای مدیریت کیفیت جامع با استفاده از روش مدل سازی ساختاری تفسیری
نام لاتین: Analysis of interaction among the barriers to total quality management implementation using interpretive structural modeling approach
سال انتشار: 2011
نویسندگان: Faisal Talib, Zillur Rahman, M.N. Qureshi
ناشر: Benchmarking: An International Journal

عنوان فارسی:
نام لاتین: Using Fuzzy Multiple Criteria Decision-Making Approach for Assessing the Risk of Railway Reconstruction Project in Taiwan  
سال انتشار: 2014
نویسندگان: Shih-Tong Lu, Shih-Heng Yu, Dong-Shang Chang
ناشر: The ScientificWorld Journal

عنوان فارسی: ارائه یک مدل انتخاب سیستم مناسب برای تحویل پروژه راه آهن در ایران
نام لاتین: Provide a Model to Select Proper Delivery System For Railway Projects In IRAN
سال انتشار: 2014
نویسندگان:
ناشر: International Symposium of the Analytic Hierarchy Process

عنوان فارسی:
نام لاتین: A Hybrid Approach Based on Grey Correlation Analysis and Fuzzy Comprehensive Judgment for Evaluating Service Quality of Passenger Train
سال انتشار: 2014
نویسندگان: Wanxiang Wang, Qi Zhao, and Ruijun Guo
ناشر: Advances in Mechanical Engineering

عنوان فارسی: استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره فازی برای ارزیابی عملکرد مالی صنایع تولیدی ترکیه
نام لاتین: Application of fuzzy multi-criteria decision making methods for financial performance evaluation of Turkish manufacturing industries
سال انتشار: 2012
نویسندگان: Nese Yalcin, Ali Bayrakdaroglu, Cengiz Kahraman
ناشر: ScienceDirect

عنوان فارسی: ارزیابی چند بعدی عملکرد سازمانی: یکپارچه سازی BSC و AHP
نام لاتین: Multidimensional assessment of organizational performance: Integrating BSC and AHP
سال انتشار: 2012
نویسندگان: Alexandre Veronese Bentes, Jorge Carneiro, Jorge Ferreira da Silva, Herbert Kimura
ناشر: ScienceDirect

عنوان فارسی: تجزیه و تحلیل و رتبه بندی عوامل موثر برای توسعه یک محصول جدید در صنعت خودرو با استفاده از روش DEMATE
نام لاتین: Analysing and Ranking the Effective Factors for Developing a New Product in an Automotive Industry Using DEMATEL Method
سال انتشار: 2014
نویسندگان: Mohsen Heidarinezhad
ناشر: Researcher


مطالب مرتبط

دانلود مقاله بیس مدیریت تکنولوژی
دانلود مقاله بیس مدیریت بحران
دانلود مقاله بیس مدیریت بازرگانی
دانلود مقاله بیس مدیریت آموزشی
دانلود مقاله بیس مدیریت اجرایی