مسیر سایت : خانه پایگاه مقاله مقاله بیس پایان نامه مقاله بیس مدیریت بحران

مقاله بیس مدیریت بحران

عنوان فارسی: 
نام لاتین: The effects of project uncertainty and risk management on IS development project performance: A vendor perspective
سال انتشار: 2010
نویسندگان: Liu Jun, Wang Qiuzhen, Ma Qingguo
ناشر: ScienceDirect

عنوان فارسی: مدیریت ریسک زنجیره تامین در شرکت های فرانسوی
نام لاتین: Supply chain risk management in French companies
سال انتشار: 2012
نویسندگان: Olivier Lavastre, Angappa Gunasekaran, Alain Spalanzani
ناشر: ScienceDirect

مطالب مرتبط

دانلود مقاله بیس مدیریت آموزشی
دانلود مقاله بیس مدیریت اجرایی
دانلود مقاله بیس تلفیق مدیریت دانش و منابع انسانی
دانلود مقاله بیس مدیریت دولتی
دانلود مقاله بیس مدیریت تکنولوژی