مسیر سایت : خانه پایگاه مقاله مقاله بیس پایان نامه مقاله بیس مدیریت بازرگانی

به منظور انجام پایان نامه های دانشجویی بهتر آن است که در ابتدا موضوعات بر اساس مقالات بیس انجام شود. چرا که در این زمینه همواره اساتید داور در جلسات دفاع ایراداتی را بیان می کنند که پاسخگویی به آن نیازمند داشتن مقاله بیس می باشد. در این زمینه مبنای مدل مفهومی، فرضیات و سوالات تحقیق و همچنین روش شناسی تحقیق از مهم ترین مباحث می باشد که از طریق مقاله بیس قابل دفاع است. معمولا دانشگاه ها نیز بر انتخاب مقاله بیس از منابع معتبر علمی و تائید آن توسط استاد راهنما و مدیر گروه یا تعدادی از اعضای گروه آموزش تاکید دارند.در این راستا مرکز علوم مدیریت آریا مدیر، مقالات بیس علمی را از ژورنال های معتبر در اختیار محققان گرامی قرار داده است.

دانلود مقاله بیس بین الملل


مطالب مرتبط

دانلود مقاله بیس مدیریت تکنولوژی
دانلود مقاله بیس مدیریت بحران
دانلود مقاله بیس مدیریت صنعتی

دانلود مقاله بیس مدیریت آموزشی
دانلود مقاله بیس مدیریت اجرایی