مسیر سایت : خانه پایگاه مقاله مقاله بیس پایان نامه مقاله بیس مدیریت آموزشی

مقاله بیس مدیریت آموزشی


عنوان فارسی: بررسی عوامل تعیین کیفیت در آموزش عالی: مطالعه تجربی
نام لاتین: Evaluation of the factors that determine quality in higher education: an empirical study
 سال انتشار: 2010
نویسندگان: Maria Tsinidou, Vassilis Gerogiannis, Panos Fitsilis
ناشر: Evaluation of the factors that determine quality

عنوان فارسی: خودکارآمدی و اثرات آن بر رضایت شغلی معلمان: معلم جنسیت، سال تجربه، و استرس شغلی
نام لاتین: Effects on Teachers’ Self-Efficacy and Job Satisfaction: Teacher Gender, Years of Experience, and Job Stress
سال انتشار: 2010
نویسندگان: Robert M. Klasse, Ming Ming Chiu
ناشر: Journal of Educational Psychology

عنوان فارسی: نقش مدیریت رفتار معلم در توسعه رفتارهای مخرب: مطالعه مداخله با بازی رفتار خوب
نام لاتین: The Role of Teacher Behavior Management in the Development of Disruptive Behaviors: An Intervention Study with the Good Behavior Game
سال انتشار: 2010
نویسندگان: Geertje Leflot, Pol A. C. van Lier, Patrick Onghena, Hilde Colpin
ناشر: J Abnorm Child Psychol

عنوان فارسی:
نام لاتین: Measuring the Effects of Professional Development on Teacher Knowledge: The Case of Developing Mathematical Ideas
سال انتشار: 2010
نویسندگان: Courtney A. Bell, Suzanne M. Wilson, Traci Higgins, D. Betsy McCoach
ناشر: Journal for Research in Mathematics Education

عنوان فارسی:
نام لاتین: The role of teachers’ orientation to learning in professional development and change: A national study of teachers in England
سال انتشار: 2010
نویسندگان: V. Darleen Opfer, David G. Pedder, Zsolt Lavicza
ناشر: ScienceDirect

عنوان فارسی: استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی در رتبه بندی معیارهای موفقیت مدرن سیستم آموزشی
نام لاتین: Application of Fuzzy Analytic Hierarchy Process in Ranking Modern Educational Systems’ Success Criteria
سال انتشار: 2011
نویسندگان: Mohammad Reza Mehregan, Mona Jamporazmey, Mahnaz Hosseinzadeh, and Mohsen Mehrafrouz
ناشر: International Journal of e-Education, e-Business, e-Management and e-Learning

عنوان فارسی: ارزیابی عملکرد آموزش: روش AHP فازی و جامع ارزیابی
نام لاتین: An Evaluation of Teaching Performance: The Fuzzy AHP and Comprehensive Evaluation Approach
سال انتشار: 2013
نویسندگان: Quang Hung Do, Jeng-Fung Chen
ناشر: WSEAS TRANSACTIONS on INFORMATION SCIENCE and APPLICATIONS

عنوان فارسی: تاثیر پاداش و شناخت در رضایت شغلی و انگیزش: یک تحقیق تجربی از پاکستان
نام لاتین: Impact of Reward and Recognition on Job Satisfaction and Motivation: An Empirical Study from Pakistan
سال انتشار: 2010
نویسندگان:
Rizwan Qaiser Danish, Ali Usman
ناشر: International Journal of Business and Management

عنوان فارسی: تاثیر بالا عملکرد اقدامات منابع انسانی در نگرش و رفتار کارکنان
نام لاتین: The Impact of High-Performance Human Resource Practices on Employees’ Attitudes and Behaviors
سال انتشار: 2010
نویسندگان: Rebecca R. Kehoe, Patrick M. Wright
ناشر: Journal of Management

مطالب مرتبط

دانلود مقاله بیس مدیریت دولتی-گرایش مالی
دانلود مقاله بیس مدیریت دولتی
دانلود مقاله بیس مدیریت تکنولوژی
دانلود مقاله بیس مدیریت بحران
دانلود مقاله بیس مدیریت بازرگانی