مسیر سایت : خانه پایگاه مقاله مقاله بیس پایان نامه مقاله بیس مدیریت اجرایی

مقاله بیس مدیریت اجرایی


عنوان فارسی:
نام لاتین: Determinants Of E-commerce Customer SatisfactioNn, Trust, And Loyalty In Saudi Arabia
سال انتشار: 2011
نویسندگان: Mustafa I. Eid
ناشر: Journal of Electronic Commerce Research

عنوان فارسی: مدیریت دانش استراتژیک، نوآوری و عملکرد
نام لاتین: Strategic knowledge management, innovation and performance
سال انتشار: 2011
نویسندگان: Carolina Lopez-Nicolás, ÁngelL.Mero'no-Cerdán
ناشر: ScienceDirect

عنوان فارسی: شناسایی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت برای اجرای مدیریت کیفیت جامع در صنعت ساخت هند با استفاده از  TOPSIS
نام لاتین: Identifying and ranking critical success factors for implementation of total quality management in the Indian manufacturing industry using TOPSIS
سال انتشار: 2011
نویسندگان: Harjeev K. Khanna, D.D. Sharma, S.C. Laroiya
ناشر: Asian Journal on Quality

عنوان فارسی: ترکیب MCDM فازی با رویکرد BSC در ارزیابی عملکرد بانک های بخش خصوصی ایران
نام لاتین: Combining Fuzzy MCDM with BSC Approach in Performance Evaluation of Iranian Private Banking Sector
سال انتشار: 2011
نویسندگان: MeysamShaverdi, Mahsa Akbari, and Saeed Fallah Tafti
ناشر: Advances in Fuzzy Systems

عنوان فارسی: لینک کردن فرهنگ سازمانی، ساختار، استراتژی، و اثربخشی سازمانی: نقش واسطه ای مدیریت دانش
نام لاتین: Linking organizational culture, structure, strategy, and organizational effectiveness: Mediating role of knowledge management
سال انتشار: 2010
نویسندگان: Wei Zheng, Baiyin Yang, Gary N. McLean
ناشر: ScienceDirect

مطالب مرتبط

دانلود مقاله بیس مدیریت کارآفرینی
دانلود مقاله بیس مدیریت فرهنگی
دانلود مقاله بیس مدیریت صنعتی

دانلود مقاله بیس مدیریت بازرگانی
دانلود مقاله بیس مدیریت آموزشی