مسیر سایت : خانه کتابخانه کتاب های تخصصی کتاب تخصصی مدیریت
خلاصه مطالب کتاب رفتار سازمانی
نویسنده: استیفن پی. رابینز
ترجمه: دکتر علی پارسائیان، دکتر سید محمد اعرابی
کتاب مديريت رفتار سازماني استیفن پی.رابینز یکی از منابع درس رفتار سازماني است. براي آزمون دکتري و کارشناسي ارشد مطالعه خلاصه کافي می باشد.

لینک دانلود کتاب رفتار سازمانی رابینز


خلاصه کتاب رفتار سازمانی
نویسنده: مورهد/گریفن
ترجمه: سید مهدی الوانی، دکتر غلامرضا معمارزاده
کتاب مديريت رفتار سازمانی مورهد و گریفین يکي از منابع درس رفتار سازماني در ارشد و دکتری است است. خلاصه کتاب در 130 صفحه ارائه شده است.

لینک دانلود کتاب رفتار سازمانی مورهد/گریفن


روش شناسی تحقیق پیشرفته در مدیریت با رویکرد کاربردی
نویسنده: دکتر محمد مهدی پرهیزگار، علی اکبر آقاجانی افروزی
كتاب حاضر در دوازده فصل تهيه و تنظيم گشته است كه اين فصول دقيقاً مطابق فرآيند تهيه طرح تحقيق و چگونگي تنظيم گزارش نهايي تدوين شده است.

لینک دانلود کتاب روش شناسی تحقیق پرهیزگار، آقاجانی افروزی


خلاصه کتاب روش تحقیق در مدیریت
نویسنده: احمدی، صالحی، فریدی
کتاب روش تحقیق در مدیریت دقيقاً مطابق فرآيند تهيه طرح تحقيق و چگونگي تنظيم گزارش نهايي تدوين شده است. خلاصه این کتاب در 25 صفحه توسط داوود خانی ارائه شده است.

لینک دانلود خلاصه کتاب روش تحقیق احمدی


خلاصه ای از کتاب اصول مدیریت
نویسنده: دکتر علی رضائیان
خلاصه کتاب اصول مدیریت برای استفاده دانشجویان در درس های "مبانی سازمان و مدیریت"، "مقدمه ای بر تئوری های سازمان و مدیریت" و "اصول مدیریت و بازرگانی" در نظر گرفته شده است. خلاصه کتاب در 36 صفحه توسط داود رحیمی کینچا تهیه گردیده است.

لینک دانلود خلاصه کتاب اصول مدیریت علی رضائیان


خلاصه کتاب مدیریت عمومی
نویسنده: دکتر سید مهدی الوانی
خلاصه کتاب مدیریت عمومی الوانی یکی از کتاب های پایه رشته مدیریت می باشد. این کتاب منبع کنکور کارشناسی ارشد و دکتری می باشد.

لینک دانلود خلاصه کتاب مدیریت عمومی الوانی


تئوری های مدیریت
نویسنده: دکتر حسین صفرزاده
با توجه به اهميت درس تئوري مديريت در دانشگاه‌ها و به خصوص در رشته‌هاي مديريت، كتاب حاضر جهت رفع نياز داوطلبان تهيه و تدوين شده است.

لینک دانلود کتاب تئوری های مدیریت حسین صفرزاده


مبانی مدیریت صنعتی (رویکرد نوین)
نویسنده: دکتد میرزا حسن حسینی، روح الله حسینی
کتاب مباني مديريت صنعتي رويکرد نوين دکتر ميرزا حسن حسيني به صورت متن قابل دانلود است.

لینک دانلود کتاب مبانی مدیریت صنعتی حسن حسینی


خلاصه کتاب مدیریت استراتژیک فرد.آر.دیود
نویسنده: فرد.آر.دیود، مترجم: علی پارساییان، محمد اعرابی
کتاب مدیریت استراتژیک اثر فرد.آر.دیود به عنوان یکی از بهترین کتاب های درسی در زمینه مدیریت استراتژیک مورد استفاده قرار گرفته است.

لینک دانلود خلاصه کتاب مدیریت استراتژیک فرد.آر.دیود


خلاصه کتاب مديريت منابع انساني
نویسنده: دکتر اسفنديار سعادت
خلاصه کتاب مديريت منابع انساني، در 23 صفحه توسط احمدعلي مستوفي گردآوری شده است.

لینک دانلود خلاصه کتاب مديريت منابع انساني دکتر سعادت


خلاصه کتاب تحقیقات بازاریابی و مدیریت بازاریابی صادرات
مجموعه حاضر به کمک دانشجویان کارشناسی ارشد واحد ری در 90 صفحه تهیه شده است.

لینک دانلود خلاصه کتاب تحقیقات بازاریابی و مدیریت بازاریابی صادرات

 

راهنمای مشاوره و خدمات مرکز علوم مدیریت آریا مدیر

انجام تحلیل فصل چهارم پایان نامه و مقالات    

انجام تحلیل داده های آماری با نرم افزار spss

انجام تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادلات ساختاری با نرم افزارهای LISREL وAMOS 

اولویت بندی شاخص ها به کمک روش های تصمیم گیری چند معیاره مانند AHP و ANP

شناسایی روابط درونی میان شاخص ها با استفاده از روش DEMATEL

اولویت بندی گزینه ها با استفاده از روش های TOPSIS و VIKOR

روش های فرا ابتکاری مانند الگوریتم ژنتیک، شبکه های عصبی