در این قسمت مجموعه کامل از کتاب های عمومی مدیریتی ارائه گردیده است. همچنین اگر نیاز به کتابی دارید که در این مجموعه نیست می توانید درخواست خود را برای ما ارسال نمایید.


کتاب مدیریت استرس
نویسنده: ديويد اي.وتن، كيم اس.كمرون، مترجم: سيدجعفري
تعداد صفحات: 3
نوع فایل: pdf

لینک دانلود کتاب مدیریت استرس


کتاب مدیریت در ابهام
نویسنده: استان دیوبس، کریستوفر میر، مترجم: غلامحسین خانقایی
تعداد صفحات: 41
نوع فایل: pdf

لینک دانلود کتاب مدیریت در ابهام


کتاب مدیریت نگرش
نویسنده: جان ماکسول، مترجم: مهندس فضل الله اميني
تعداد صفحات: 13
نوع فایل: pdf

لینک دانلود کتاب مدیریت نگرش


کتاب روانشناسی مدیریت
نویسنده: دکتر احمد بیانی
تعداد صفحات: 191
نوع فایل: pdf

لینک دانلود کتاب روانشناسی مدیریت


کتاب کاتلر در مدیریت بازار
نویسنده: فيليپ كاتلر، ترجم: دكتر عبدالرضا رضايي نژاد
تعداد صفحات: 35
نوع فایل: pdf  

لینک دانلود کتاب کاتلر در مدیریت بازار


کتاب مدیر یک دقیقه ای
نویسنده: دكتر كنت بلانچارد، دكتر اسپنسر جانسون
تعداد صفحات: 11
نوع فایل: pdf 

لینک دانلود کتاب مدیر یک دقیقه ای


کتاب مدیران کهنه کار
نویسنده: وارن بِنيس، مترجم: مهندس فضل الله اميني
تعداد صفحات: 29
نوع فایل: pdf

لینک دانلود کتاب مدیران کهنه کار


کتاب مشتری مداری
نویسنده: اندي بروس و كن لانگدن، مترجم: دكتر محمدرضا جباري، محمد منتظري
تعداد صفحات: 3
نوع فایل: pdf

لینک دانلود کتاب مشتری مداری


کتاب ارزیابی عملکرد کارکنان
نویسنده: ايرج هاشمی
تعداد صفحات:33
نوع فایل: pdf

لینک دانلود کتاب ارزیابی عملکرد کارکنان


کتاب پنچ دشمن کار تیمی
نویسنده: پاتريك لنچيوني، مترجم: مهندس فضل اله اميني
تعداد صفحات: 19
نوع فایل: pdf

لینک دانلود کتاب پنچ دشمن کار تیمی


کتاب کسب و کار به شیوه بیل گیتس
نویسنده: بیل گیتس
تعداد صفحات: 15
نوع فایل: pdf

لینک دانلود کتاب کسب و کار به شیوه بیل گیتس


کتاب کسب و کار بر روی بال اندیشه
نویسنده: بیل گیتس، مترجم:دکتر عبدالرضا رضایی نژاد
تعداد صفحات:14
نوع فایل: pdf

لینک دانلود کتاب کسب و کار بر روی بال اندیشه


کتاب بازآفرینی دولت
نویسنده:
تعداد صفحات: 11
نوع فایل: pdf

لینک دانلود کتاب بازآفرینی دولت


کتاب استراتژی اثربخش
نویسنده: مهندس وفا غفاريان، دكتر غلامرضا كياني
تعداد صفحات: 23
نوع فایل: pdf

لینک دانلود کتاب استراتژی اثربخش


کتاب کشف توانمندی ها
نویسنده: ماركوس باكينگهام، دونالد كليفتون، مترجم: عبدالرضا رضايي نژاد
تعداد صفحات: 28
نوع فایل: pdf

لینک دانلود کتاب کشف توانمندی ها


کتاب تمایز یا نابودی
نویسنده: جك تراوت، مترجم: دكتر ميراحمد اميرشاهي
تعداد صفحات:36
نوع فایل: pdf

 لینک دانلود کتاب تمایز یا نابودی


کتاب تنها بی پروایان پایدارند
نویسنده: اندرو گرو، مترجم: دكتر عبدالرضا رضايي نژاد
تعداد صفحات: 24
نوع فایل: pdf

لینک دانلود کتاب تنها بی پروایان پایدارند


کتاب تحول
نویسنده: روزابت كانتر، مترجم: دكتر عبدالرضا رضايي نژاد
تعداد صفحات: 20
نوع فایل: pdf
 

لینک دانلود کتاب تحول