آموزش جامع روش دیمتل با رویکرد پایان نامه نویسی

جزوه "آموزش جامع روش دیمتل با رویکرد پایان نامه نویسی" توسط مرکز علوم مدیریت آریا مدیر گردآوری شده است. نکته قابل ذکر در این کتاب اینست که تمامی گام های انجام روش دیمتل به صورت کامل و به زبان ساده تشریح شده است. همچنین کلیه دانشجویان و محققان بعد از مطالعه این جزوه آموزشی به راحتی میتوانند مقالات و پایان نامه کارشناسی ارشد و دکترا را با روش دیمتل تحلیل نمایند. همچنین پروسه آموزش با رویکرد پایان نامه و مقاله نویسی بنا نهاده شده است و از مثال های تکراری که در کتب و سایت های مختف به کرّات جهت آموزش استفاده شده، در این کتاب پرهیز شده است.

فایل های پیوست "آموزش جامع روش دیمتل با رویکرد پایان نامه نویسی" شامل یک کتابPDF شامل 56 صفحه ، فایل اکسل تحلیل پروژه ها ی موجود در کتاب و همچنین نمونه پرسشنامه مرتبط می باشد. مرکز علوم مدیریت آریا مدیر امیدوار است با انتشار این اثر در حوزه تحلیل داده ها، گامی هر چند کوچک در پاسخ به نیاز دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا بر داشته باشد.


آموزش جامع روش دیمتل با رویکرد پایان نامه نویسی

                                      قیمت: فقط 8.000 تومان


Top